Mechanik

Platforma Moodle dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych


Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursach umieszczonych na platformie: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik pojazdów samochodowych 311513, mechanik pojazdów samochodowych 723103   

Przejdź do platformy >Adresatami platformy są uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

W skład platformy wchodzi 8 kursów o następującej tematyce:
  • Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
  • Podstawy diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
  • Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
  • Podstawy technologii mechanicznej
  • Budowa pojazdów samochodowych cz.1 Podwozia i nadwozia
  • Budowa pojazdów samochodowych cz.2 Silniki
  • Zasady diagnozowania pojazdów samochodowych
  • Elementy organizacji przedsiębiorstwa w branży samochodowej