Mechanik

Platforma Moodle dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych


Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursach umieszczonych na platformie: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik pojazdów samochodowych 311513, mechanik pojazdów samochodowych 723103   

Przejdź do platformy >


Elektryk

Platforma Moodle dla zawodu elektryk

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursach umieszczonych na platformie: E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik elektronik 311408, monter-elektronik 742102   
Fryzjer

Platforma Moodle dla zawodu fryzjer

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursach umieszczonych na platformie: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach fryzjer 514101, technik usług fryzjerskich 514105
   Cukiernik

Platforma Moodle dla zawodu cukiernik

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursach umieszczonych na platformie: T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik technologii żywności 314403, tukiernik 751201